Nederlands English

Totemdieren


Dolfijn Beer Adelaar Hagedis Mier Vlinder Roodborst
Cobra Boomleeuwerik Kolibrie Boomkrekel Forel Hert Paard
Korhoen Schildpad Torenvalk Rotsgans Kraai Merel Libel
Bromvlieg Lieveheersbeestje Mestkever Konijn Kruisspin Muis Kikker

Klik op de naam van het dier van de dag dan verschijnt de beschrijving van dat dier.

Het Konijn

Het Zuiden: een nieuwe situatie/ervaring, onschuld
Het zevende chakra, rose: godsbewustzijn, onderdeel zijn van een groter geheel

Konijn
  • ik leeft in familieverband in zelf gegraven gangsystemen onder de grond met vele uitgangen en een apart hol voor moeder en knn.
  • ik ben levenskracht: draagtijd 1 maand, 5-8 keer per jaar, 4-15 jongen, zoogtijd 3 weken, 3-4 mnd. geslachtsrijp, 8-10 mnd. volgroeit.
  • driekwart van de konijnen leven korter dan een jaar, door kou,ziektes en veel roofvijanden
  • ik leef in de buurt van mijn hol
  • ik eet kruiden, veldvruchten. bessen, paddestoelen, schors
  • ik eet mijn ontlasting om alle voedingsstoffen eruit te halen
  • ik trommel bij gevaar om anderen te waarschuwen
  • ik vlucht zigzaggend en snel.
Ik adviseer je:
op je levenskracht te vertrouwen.
uit te gaan van overvloed.
vruchtbaarheid als onuitputtelijke, goddelijke levensbron te zien alert te zijn bij gevaar en te vluchten en daarna de bedreiging te gebruiken om vruchtbaar te zijn.
goed te zijn in het Kleine, dicht bij huis, vanuit weten dat het Grote gewoon voorhanden is.
je te gedragen als konijnen/onkruid: bij tegenslagen initiatieven blijven nemen vanuit levenskracht.

Weet dat je in het donker de goddelijke levenskracht in jezelf kunt ervaren en voeden zonder afleiding. Pas daarna kun je dartelen en eten in het licht.
Het Goddelijke manifesteert zich in vruchtbaarheid