Nederlands English

Totemdieren


Dolfijn Beer Adelaar Hagedis Mier Vlinder Roodborst
Cobra Boomleeuwerik Kolibrie Boomkrekel Forel Hert Paard
Korhoen Schildpad Torenvalk Rotsgans Kraai Merel Libel
Bromvlieg Lieveheersbeestje Mestkever Konijn Kruisspin Muis Kikker

Klik op de naam van het dier van de dag dan verschijnt de beschrijving van dat dier.

De Libel

Het Zuiden: een nieuwe situatie/ervaring, onschuld
Het zesde chakra, paars: intuïtie, helder zien/horen/weten

Libel
  • ik breng de eerste drie à vijf jaar van mijn leven onder water door
  • dan doe ik er een dag over om mijn oude huid los te laten en door drogen en ademen mijn libellengedaante aan te nemen
  • in de volgende paar dagen krijg ik mijn kleuren
  • ik vlieg snel en rechtlijnig en ben dan nauwelijks te zien
  • ik kan heel gedetailleerd zien en mijn prooi vang ik in de vlucht
  • als ik stil zit blijven mijn vleugels open en zie je mijn kleurenpracht
  • ik zet in mijn lijf en vleugels licht om in kleur.
Ik adviseer je:
eerst heel goed te luisteren naar jezelf en anderen (incubatietijd) voordat je wat je intuïtie je ingegeven heeft, gebruikt.
jezelf en anderen te steunen door van wisselende gezichtspunten gebruik te maken en je creativiteit daarvoor in te zetten.
het gewone "op te lichten"; het alledaagse vertalen in licht en kleuren. door je kleurige en wisselende perspectief te accepteren dat je initiatiefnemer bent naar anderen toe.
te accepteren dat er verschillende niveau=s van de werkelijkheid zijn en dat je dit alleen kunt zien als je van perspectief wisselt. Uitwisselen met anderen hierover kan alleen als je in dezelfde werkelijkheidslaag verkeert en tegelijkertijd van perspectief wisselt.

Weet dat "helder zien" geen "vooruitzien" betekent maar de aardse werkelijkheid optillen (doorschouwen!) naar andere lagen in diezelfde werkelijkheid. Je hoeft dus niets uit te vinden of in gang te zetten:
Alles is er al, je hoeft het alleen "op te lichten".