Nederlands English

Totemdieren


Dolfijn Beer Adelaar Hagedis Mier Vlinder Roodborst
Cobra Boomleeuwerik Kolibrie Boomkrekel Forel Hert Paard
Korhoen Schildpad Torenvalk Rotsgans Kraai Merel Libel
Bromvlieg Lieveheersbeestje Mestkever Konijn Kruisspin Muis Kikker

Klik op de naam van het dier van de dag dan verschijnt de beschrijving van dat dier.

De Korhoen

Het Noorden: overzicht, wijsheid, dankbaarheid
Het vierde chakra, groen: houden van, zonder oordelen en voorwaarden

Korhoen
  • ik leef op arme grond
  • in de baltstijd besteed ik veel tijd aan rituele gevechten op een vertrouwde plaats met mijn
  • concurrenten in het ochtendlicht.
  • de hen(nen) verkiezen mij dan
  • maar als ik uitverkoren ben dans ik nogmaals voor haar
  • ik laat het nest bouwen en de zorg voor de eieren aan haar over.
Ik adviseer je:
als je je bestemming of doel weet, ruimte en tijd te nemen om te zien wie met je op pad wil.
dan tijd te nemen om te "dansen" voor de ander voordat je overgaat tot uitvoering van je plan.
alleen vanuit je mannelijke pool te dansen.

Weet dat als er geen ruimte is in je hart om te dansen er nog geen ruimte is voor overzicht over je bestemming/doel. Weet dat als je danst je in een kwetsbare positie bent. De dans en de openlijkheid ervan maken dat je je aardse manifestatie niet beschermt voor de dood.
Raadpleeg dus eerst de herten en het paard alvorens je uitvoert wat in de korhoen ontstaat! Je bestemming en je dans ( creativiteit) horen bij elkaar.Ruimte voor je levenskunstenaar is maatgevend voor je bestemming!