Nederlands English

Totemdieren


Dolfijn Beer Adelaar Hagedis Mier Vlinder Roodborst
Cobra Boomleeuwerik Kolibrie Boomkrekel Forel Hert Paard
Korhoen Schildpad Torenvalk Rotsgans Kraai Merel Libel
Bromvlieg Lieveheersbeestje Mestkever Konijn Kruisspin Muis Kikker

Klik op de naam van het dier van de dag dan verschijnt de beschrijving van dat dier.

De Torenvalk

Het Zuiden: een nieuwe situatie/ervaring, onschuld
Het vijfde chakra, blauw: communicatie, in al zijn uitingsvormen

Torenvalk
  • ik ben overal in het land aanwezig op de grens tussen bossen en velden, langs snelwegen en aan de randen van steden
  • ik vind overal mijn voedsel (muizen en insecten zijn overal)
  • ik kan wachten, stil hangend in de lucht en me steeds lager laten zakken waarna ik vliegensvlug toesla bij mijn prooi
  • ik leef voornamelijk alleen
  • ik ben als je goed kijkt prachtig van kleur, mooi in het gewone
  • ik word bedreigd door de verdelgingsmiddelen maar heb me aan de moderne tijd aangepast (verkeer, verstedelijking).
Ik adviseer je:
in een nieuwe situatie eerst stil te zijn, te wachten en dan kort en snel te formuleren, reageren of vragen te stellen.
alleen "toe te slaan" als het nodig is voor je "voeding".
je taal en communicatiemiddelen "up to date" te houden.
op verschillende woon- en werkplekken thuis te geraken zonder je eigenheid te verliezen.
open aandacht te hebben voor de variërende omgevingen in verschillende situaties.
mooi in het gewone te zijn.
je nachtelijke dromen op te schrijven en serieus te nemen.

Weet dat ‘alleen’ je taak vervullen jouw aandeel in de groepstaak kan zijn. Houd je communicatie daarover sober en op de omgeving afgestemd, maar wel eigentijds en zonder verontschuldigingen. Weet dat je op veel gebieden inzetbaar bent want jou voeding kun je overal vinden. Wordt in het kleine opgemerkt, gehoord en gezien zonder veel bombarie.