Nederlands English

Totemdieren


Dolfijn Beer Adelaar Hagedis Mier Vlinder Roodborst
Cobra Boomleeuwerik Kolibrie Boomkrekel Forel Hert Paard
Korhoen Schildpad Torenvalk Rotsgans Kraai Merel Libel
Bromvlieg Lieveheersbeestje Mestkever Konijn Kruisspin Muis Kikker

Klik op de naam van het dier van de dag dan verschijnt de beschrijving van dat dier.

De Mestkever

Het Oosten: transformatie, loslaten en verlicht verder gaan
Het zesde chakra, paars: intuïtie, helder weten/horen/zien

Mestkever
  • aanwezigheid van mest is voor mij een levensvoorwaarde
  • ik voed mijn larven onder de grond met mest
  • ik kom pas boven de grond als ik door verpopping volwassen geworden ben
  • ik ben belangrijk voor de kringloop van de stoffen, ik ben recycling
  • voor de Egyptenaren ben ik het symbool van de Zonnegod omdat zij geloofden dat de zon langs de hemel werd geduwd zoals ik mijn balletje mest voortduw.
Ik adviseer je:
te accepteren dat leven en mest onverbrekelijk verbonden zijn.
afval van jezelf en van anderen te gebruiken om nieuw leven, nieuwe vormen, nieuwe ideeën te laten ontstaan.
te accepteren dat daar veel zwoegen en veel tijd ‘ondergronds’ voor nodig kan zijn. beroerde ervaringen in je leven te herwaarderen als bron van weten, heling.
wat er nu ook in je leven aan de hand is, dit te accepteren als "het gezwoeg van het Goddelijke".
speel met je intuïtie door je dromen te raadplegen.

Weet dat het een uitdaging is jezelf en je kwaliteiten belangrijk te vinden als je beseft dat alles weer "tot stof zal wederkeren". Transformeer je intutie naar essentie. Weet dat je centrum bent zonder centrum,op aarde,in de kosmos,verbonden zonder verbinding, een in het nu:
er is geen intuïtie, er is