Nederlands English

Andromeda staat voor:

Grensverlegging
Andromeda is het dichtst bijgelegen grotere sterrenstelsel met een spiraalvormige structuur. Zij is op donkere nachten zichtbaar met het blote oog.

Verbinding
De berg Andromeda in Canada is te beklimmen via een pad dat “skyladder” heet.


Trouw
In de Griekse mythologie werd Andromeda door de held Perseus gered van een zeemonster, waaraan zij werd geofferd. Perseus had net Medusa verslagen en vloog met zijn gevleugelde paard Pegasos langs Ethiopië toen hij Andromeda aan de rots geketend zag met enkel sieraden als kleding. Hij werd op slag verliefd en bood de jammerende Cassiopeia en Cepheus aan hun dochter te redden en het monster te verslaan. In ruil zou hij met haar huwen. De ouders stemden ermee in en Perseus doodde het monster. Andromeda was echter al uitgehuwelijkt aan de broer van Cepheus, Phineus, die haar op de bruiloft van Perseus en Andromeda kwam opeisen. Toen Cepheus en Cassiopeia hun belofte aan Perseus braken en de zijde van Phineus kozen, brak er een gevecht uit. Perseus nam het afgehakte hoofd van Medusa ter hand en versteende daarmee al zijn vijanden.Andromeda stond aan de zijde van Perseus en schonk hem later vele kinderen. Als ode aan haar trouw werd ze door Zeus aan de hemel geplaatst.

La Délivrance d'Andromède (1679) Pierre Mignard, Louvre.