Nederlands English

Algemene beginselen

 • Er vindt, voor inschrijving, altijd een intakegesprek met de leraar plaats waarin het leertraject mondeling wordt toegelicht en er persoonlijke informatie wordt uitgewisseld.
 • Met alle informatie die uitgewisseld wordt, wordt vertrouwelijk omgegaan.
 • Inschrijving geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier en het onderschrijven van de algemene bepalingen.
 • De kosten voor dit tweejarige traject zijn: € 2.650 voor twee jaar.
 • Bij het lesprogramma zijn inbegrepen:
      -Studiemateriaal
      -Trainingskosten 2 weekenden (excl. verblijfskosten +/- € 65 per weekend)
      -Kosten inauguratie en Andromedaspeld
 • Lesgeld bij voorkeur te voldoen in vier halfjaarlijkse termijnen van € 662,50. Eerste betalingstermijn: voor aanvang eerste weekend Tweede termijn: voor 1 februari van het leerjaarDerde/vierde termijn 1 september en 1 februari in het daarop volgende leerjaar. Er is een mogelijkheid in 20 maandelijkse termijnen te betalen van € 133 indien dit automatisch gebeurt. Er wordt een factuur voor het lesgeld gestuurd aan de leerling.
 • Kostenloze annulering: tot 14 werkdagen na inschrijving. Bij annulering voor het eerste weekend is € 50 verschuldigd.
 • Bij tussentijds stoppen van het traject wordt het lesgeld tot en met de betreffende halfjaarlijkse termijn berekend.
 • Bij afwezigheid van de leraar (door ziekte of calamiteiten) zal deze vervangen worden door gekwalificeerde vervangers.
 • Zowel de leraar als de vervangers zullen zich houden aan de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke informatie.
 • Het studiemateriaal mag vrijelijk gebruikt worden indien de bron (M.J.W. Font Freide) vermeld wordt.
 • Toelatingscriteria: indien de leerling jonger is dan 27 jaar: een afgeronde beroepsopleiding en betaalde werkervaring. Indien ouder dan 27 gelden alleen de onderstaande voorwaarden. Deze gelden natuurlijk ook voor de jongere inschrijvingen.

  1. Contract met jezelf, geloof in je eigen bron, en geloof in je onderdeel-zijn van een groter geheel.
  2. Innerlijk gestuurde discipline.
  3. steun vragen aan totemdieren, bomen, rituelen en mensen.
  4. Vorm-geven aan je zoeken naar je innerlijke sjamaan.
  5. Erkenning dat spirituele bewustwording een levenshouding is en geen beroep of persoonlijk proces.
  6. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw unieke vorm (in een later stadium).
  7. ervan uitgaan dat dit leven er een is van meerdere levens (reïncarnatie).