Nederlands English

School voor Innerlijk Sjamanisme:

Een school die door spiritueel onderricht leerlingen opleidt tot Innerlijk Sjamaan. Een sjamaan die gewoon in het dagelijkse leven, in deze tijd, met deze sociale omstandigheden, haar weten vorm geeft en de concrete bronnen van de aarde verkent op Nederlandse wijze.
Andere Sjamanistische culturen kunnen ons inspireren maar wij zullen hier in Europa onze eigen vorm moeten vinden. Vandaar dat de leerlingen gestimuleerd worden hun eigen vormen te ontwikkelen ingebed in onze cultuur.

Innerlijk sjamanisme is geen persoonlijk groeiproces,
maar een spiritueel pad.

Dier van de dag

De Vlinder
Lees meer >>>